ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงบประมาณจาก รร.โขงเจียมวิทยาคม

โรงเรียนนาส่วงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเอกสิทธิ์ ส่องแสงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลและงบประมาณนำโดยนายชยุต โชติวุฒินันท์ จากโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยน พัฒนาการบริหารจัดการในด้านบริหารงบประมาณและบุคคลของทั้งสององค์กร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รร.โขงเจียมวิทยาคม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

17 November 2021

 

Post views 319
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 17 พฤศจิกายน 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ