รับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา นำโดยนายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายการเงินและงบประมาณ ได้ทำการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียนที่ เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีกำลังใจและพัฒนาด้านการเรียนต่อไป

Post views 121
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 1 มีนาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ