ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามในการจัดการศึกษา

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามในการจัดการศึกษา

เมื่อวันที 11 พฤศจิกายน 2564 นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยาเป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 / 2564 นำโดยท่านธีรสิทธิ์ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายอานนท์ วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ในทั้งนี้คณะกรรมการได้รับชม VTR และเยี่ยมบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งสอบถามคณะครูและนักเรียนหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบออนไซต์เต็มรูปแบบ 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


 

Post views 508
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 11 พฤศจิกายน 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ