ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนนาส่วงวิทยา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Post views 300
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 25 พฤษภาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ