อบรมโครงงานคณิตศาสตร์และโปรแกรม Geogebra

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา นำโดยนายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงงานคณิตศาสตร์และโปรแกรม Geogebra โดยมีวิทยากรนายวรวิทย์ หอมหวล ครูชำนาญการ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ผู้เข้าอบรม มีนักเรียนที่สนใจ และคุณครูในเขต สพป.อบ5และได้รับชมนักเรียนนำเสนอโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 พร้อมทั้งรับฟังความรู้เบื้องต้น และวิธีการดำเนินโครงงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการนำเสนอโครงงาน

Post views 111
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 7 กรกฎาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ