ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านม่วงโนนตระแต และแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาส่วงเหนือ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา

นำโดย นายสุทธิพงษ์ สดชื่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครู บุคลากร ทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนและร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี ที่วัดป่าศิริธรรมคุณ บ้านม่วงโนนกระแต เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ร่วมแห่กัณฑ์หลอนและมอบเงินปัจจัยให้กับวัดนาส่วงเหนือ เป็นจำนวนเงิน 2,640 บาท

Post views 97
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ