ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญ แห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาส่วงใต้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา

นำโดยนายสุทธิพงษ์ สดชื่น รองผู้อำนวยการ

สถานศึกษาคณะครู บุคลากร ทางการศึกษา

และคณะสภานักเรียน ได้รับมอบหมายจากท่าน

ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนและร่วมแห่กัณฑ์หลอน

ไปถวายที่วัดนาส่วงใต้ เป็นจำนวนเงิน 3,539 บาท

 

Post views 102
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ