วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่ครูกวีไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก กลุ่มสาระภาษาไทย จึงได้จัดงานวันสุนทรภู่ บูรณาการ ร่วมกับวันภาษาไทยในวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีกิจกรรมการประกวดตัวละครในวรรณคดี ตอบปัญหาภาษาไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Post views 264
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 28 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ