กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนนาส่วงวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ทั้งยังมีการเดินรณรงค์ กิจกรรมการแสดงและกิจกรรมการอ่านสาส์น ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Post views 197
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 28 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ