เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2566

รงเรียนนาส่วงวิทยา นำโดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการเลือกตั้งแบบออนไลน์ ให้นักเรียนเลือกผ่าน IPAD เพื่อลดการใช้กระดาษ และเป็นการลดโลกร้อน โดยมีผู้ลงสมัคร 2 พรรค เบอร์ 1 พรรคเพื่อนาส่วง เบอร์ 2 พรรคร่วมใจพัฒนา

Post views 95
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ