ออกแนะแนวศึกษาต่อ ม.1 และม.4 ภายในเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา

นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง คณะผู้บริหาร ฝ่ายแนะแนว คณะครู และสภานักเรียนได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 18 โรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนนาส่วงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

Post views 105
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 1 มีนาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ