กิจกรรมปีใหม่2566

กิจกรรมปีใหม่ 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา นำโดย นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมปีใหม่ และช่วงเช้ามีกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Post views 108
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ