กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาส่วงวิทยา ผู้บริหาร คณะครู นศ.ฝึกประสบการณ์ และนักเรียนโรงเรียนนาส่วงวิทยา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมี นายพลภัทร ษรเสวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

Post views 175
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 2 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ