ความคืบหน้าการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์

วันที่ 22 สิงหาคม 2566

ความคืบหน้า การจัดสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนนาส่วงวิทยา

ช่างกำลังดำเนินการขุดหลุมเสาตอม่อ

...

Post views 96
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 23 สิงหาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ