ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2565 โรงเรียนนาส่วงวิทยา โดยงานอนามัยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง
ได้ฉีดวัคซีน
Pfizer เข็มที่ 3 (Booster dose) ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน อนึ่งการรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนนาส่วงวิทยาได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Post views 241
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 15 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ