ประชุมผู้ปกครอง 1/2565

โรงเรียนนาส่วงวิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย คุณพ่อวัชรินทร์ อินทะนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีอุปการะคุณ ซึ่งในการนี้ได้มอบรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ตัดหญ้า

แก่ทางโรงเรียน และนอกจากนี้ มีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษา

และผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Post views 222
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 25 พฤษภาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ