ตลาดนัดหลักสูตรเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัย

งานแนะแนวโรงเรียนนาส่วงวิทยาร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรโดยมี รองพลภัทร ษรเษวี ตัวแทนผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน และอาจารย์จากคณะมาให้ความรู้เรื่องการสมัครสอบ การศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย ให้ความรู้เกี่ยวกับคณะ และสาขานั้น ๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม workshop ให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง

Post views 102
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ