มอบเกียรติบัตรยอดนักออมให้กับนักเรียนที่มีเงินออมสูงที่สุดในปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา

นำโดย นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการ สถานศึกษา มอบหมายให้ รองพลภัทร ษรเสวี

และรองสุทธิพงษ์ สดชื่น เป็นตัวแทนในการมอบ เกียรติบัตร ยอดนักออม ให้กับนักเรียนที่มีเงินออมสูงที่สุดในปีการศึกษา 2565

Post views 148
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ