ลงนามบันทึกข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา

นำโดยนายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ทำการลงนาม บันทึกข้อตกลง ในการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนนาส่วงวิทยา

Post views 118
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ