ประชุมเรื่องการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์ลานหน้าเสาธง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนนาส่วงวิทยา

นำโดย นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหาร นายนิคม สมัครคูณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสมพงษ์ จำปาศรี รองนายกเทศบาลตำบลนาส่วง นายสมพร มีทองขาว นายก อบต.นาส่วง และที่ปรึกษาโรงเรียนและผู้อุปถัมภ์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาส่วงวิทยา ได้ประชุมเรื่องการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์ลานหน้าเสาธง และพิจารณาเวลาในการก่อสร้างร่วมกัน

  

 

 

Post views 108
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 7 กรกฎาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ