กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา

จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี และจัดกิจกรรมยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย เป็นการเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง และเพื่อสนองความต้องการของลูกเสือในด้านการผจญภัยและกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อเรียนวิชาเพิ่มเติม ทดสอบวิชาและทักษะที่เรียนมาแล้ว

Post views 89
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ