ชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบโครงสร้างไม้ไอศกรีม

รางวัลการแข่งขันออกแบบโครงสร้างไม้ไอศกรีม ????????

กิจกรรม ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

+++++++++++

• รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

- โรงเรียนนาส่วงวิทยา (ทีม2)

น.ส.ทิพากร โพธาราม น.ส.ทิพยสุดา โพธาราม นายเกษตพนธ์ สดสร้อย

นักเรียนชั้น ม.5/2 ครูผู้ควบคุมทีม นายอรุณชัย บัวใหญ่

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

- โรงเรียนนาจิกพิทยาคม

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

- โรงเรียนนาส่วงวิทยา (ทีม1)

น.ส.เนตรนภา ริ้วทอง น.ส.มิ่งพร จันทรสาขะ นายพีรพล แก้วเนตร

นักเรียนชั้น ม.5/2 ครูผู้ควบคุมทีม นายชยุต พรมวิชัย

 

Post views 314
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 16 ธันวาคม 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ