รองผู้อำนวยการ สพม.อบอจ พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในโรงเรียน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา

นำโดย นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการตรวจเยี่ยมภูมิทัศน์โรงเรียน จากนายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.อบอจ พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในโรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่าง ๆ

Post views 139
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 7 กรกฎาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ