สรุปรางวัลระดับชาติการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน 7 รายการ ได้รับเหรียญทอง 6 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง (เหรียญทอง) การแข่งขันประติมากรรม ม.4-6 (เหรียญทอง)

การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 (เหรียญทอง) การแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-6 (เหรียญทอง)

การแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-3 (เหรียญทอง) การแข่งขันฆ้องวงเล็ก ม.4-6 (เหรียญทอง)

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-3 (เหรียญเงิน)

Post views 118
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ