กีฬาภายใน

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนนาส่วงวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เขียว เหลือง เกม โดยมีนายกเทศบาลตำบลนาส่วง นางอรัญญา นามวงศ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Post views 75
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ