ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2565

12 สิงหาคม 2565

...
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2565

...
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

28 มิถุนายน 2565

...
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
งานวันสุนทรภู่ บูรณาการ ร่วมกับวันภาษาไทยในวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๕

28 มิถุนายน 2565

...
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ภาคเรียนที่ 1/2565

15 มิถุนายน 2565

...
โครงการอาหารปลอดภัย (อย.น้อย)
ภาคเรียนที่ 1/2565

14 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

9 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

2 มิถุนายน 2565

...
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

25 พฤษภาคม 2565

...
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565

25 พฤษภาคม 2565

...
ชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบโครงสร้างไม้ไอศกรีม
กิจกรรม “ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16 ธันวาคม 2564

...
นักเรียนกรอกข้อมูลสำรวจแววความสามารถพิเศษ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

14 ธันวาคม 2564

...
ประกาศ ปิดเรียนกรณีพิเศษ 1 วัน
1 ธันวาคม 2564

30 พฤศจิกายน 2564

...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงบประมาณจาก รร.โขงเจียมวิทยาคม
17 พย 64

17 พฤศจิกายน 2564

...
ประกาศเรื่องการรับวัคซีนเข็มที่ 2
ไฟเซอร์

12 พฤศจิกายน 2564

...
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2564

11 พฤศจิกายน 2564

...
แนวทางการแต่งกายของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2564

9 พฤศจิกายน 2564

...
timeline แนวปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่ 2/2564

9 พฤศจิกายน 2564

...
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ลงทะเบียนได้ที่ www.toschool.in/nswit

7 พฤศจิกายน 2564

...
ประกาศเรื่องการฉีดวัคซีน
เข็มแรกสำหรับนักเรียนเก็บตก 9 พ.ย.64 เข็มที่สองสำหรับผู้ที่ได้รับแล้ว รอประกาศอีกครั้ง

16 เมษายน 2563