ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
ประกาศ ปิดเรียนกรณีพิเศษ 1 วัน
1 ธันวาคม 2564

30 พฤศจิกายน 2564

...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงบประมาณจาก รร.โขงเจียมวิทยาคม
17 พย 64

17 พฤศจิกายน 2564

...
ประกาศเรื่องการรับวัคซีนเข็มที่ 2
ไฟเซอร์

12 พฤศจิกายน 2564

...
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2564

11 พฤศจิกายน 2564

...
แนวทางการแต่งกายของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2564

9 พฤศจิกายน 2564

...
timeline แนวปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่ 2/2564

9 พฤศจิกายน 2564

...
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ลงทะเบียนได้ที่ www.toschool.in/nswit

7 พฤศจิกายน 2564

...
ประกาศเรื่องการฉีดวัคซีน
เข็มแรกสำหรับนักเรียนเก็บตก 9 พ.ย.64 เข็มที่สองสำหรับผู้ที่ได้รับแล้ว รอประกาศอีกครั้ง

16 เมษายน 2563