ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
ประชุมผู้ปกครอง 1/2567
ประชุมผู้ปกครอง 1/2567

31 พฤษภาคม 2567

...
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา 22/5/67
วันวิสาขบูชา

24 พฤษภาคม 2567

...
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567

24 พฤษภาคม 2567

...
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครังที่ 2/2567
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

24 พฤษภาคม 2567

...
ยินดีต้อนรับคุณครูไพลิน ทองเลิศ
ยินดีต้อนรับคุณครูไพลิน ทองเลิศ

24 พฤษภาคม 2567

...
อบรมเชิงปฏิบัติการ canva
อบรมเชิงปฏิบัติการ canva

24 พฤษภาคม 2567

...
มอบตัวนักเรียน
มอบตัวนักเรียน

24 พฤษภาคม 2567

...
จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2566
จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2566

29 สิงหาคม 2566

...
ความคืบหน้าการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์
ความคืบหน้าการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์

23 สิงหาคม 2566

...
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ความคืบหน้า การจัดสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียน นาส่วงวิทยา ช่างกำลังดำเนินการตอกเสาเข็ม
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ความคืบหน้า การจัดสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียน นาส่วงวิทยา ช่างกำลังดำเนินการตอกเสาเข็ม

11 สิงหาคม 2566

...
สัปดาห์อาเซียน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
สัปดาห์อาเซียน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ

11 สิงหาคม 2566

...
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนนาส่วงวิทยา
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนนาส่วงวิทยา นำโดยนายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร พร้อมทั้งนักเรียน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ

11 สิงหาคม 2566

...
รองผู้อำนวยการ สพม.อบอจ พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในโรงเรียน
นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการตรวจเยี่ยมภูมิทัศน์โรงเรียน จากนายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.อบอจ พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในโรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่าง ๆ

7 กรกฎาคม 2566

...
อบรมโครงงานคณิตศาสตร์และโปรแกรม Geogebra
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงงานคณิตศาสตร์และโปรแกรม Geogebra โดยมีวิทยากรนายวรวิทย์ หอมหวล ครูชำนาญการ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ผู้เข้าอบรม มีนักเรียนที่สนใจ และคุณครูในเขต สพป.อบ5และ

7 กรกฎาคม 2566

...
ประชุมเรื่องการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์ลานหน้าเสาธง
นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหาร นายนิคม สมัครคูณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสมพงษ์ จำปาศรี รองนายกเทศบาลตำบลนาส่วง นายสมพร มีทองขาว นายก อบต.นาส่วง และที่ปรึกษาโรงเรียนและผู้อุปถัมภ์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนนา

7 กรกฎาคม 2566

...
O-NET ในรูปแบบทดสอบดิจิทัล (National Digital Testing)
O-NET ในรูปแบบทดสอบดิจิทัล (National Digital Testing)

4 มีนาคม 2566

...
รับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1 มีนาคม 2566

...
ประชุมผู้ปกครองแก้ไขติดตามนักเรียน เวลาเรียนไม่ครบ 80%
ประชุมผู้ปกครองแก้ไขติดตามนักเรียน เวลาเรียนไม่ครบ 80%

1 มีนาคม 2566

...
ออกแนะแนวศึกษาต่อ ม.1 และม.4 ภายในเขตพื้นที่บริการ
ออกแนะแนวศึกษาต่อ ม.1 และม.4 ภายในเขตพื้นที่บริการ

1 มีนาคม 2566

...
มอบเกียรติบัตรยอดนักออมให้กับนักเรียนที่มีเงินออมสูงที่สุดในปีการศึกษา 2565
มอบเกียรติบัตรยอดนักออมให้กับนักเรียนที่มีเงินออมสูงที่สุดในปีการศึกษา 2565

22 กุมภาพันธ์ 2566

...
ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญประจำปี วัดกุดยาง
ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญประจำปี วัดกุดยาง

21 กุมภาพันธ์ 2566

...
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดปีการศึกษา 2565

21 กุมภาพันธ์ 2566

...
ผู้อำนวยการมอบเสื้อสภานักเรียนให้กับสภานักเรียนปีการศึกษา 2566
ผู้อำนวยการมอบเสื้อสภานักเรียนให้กับสภานักเรียนปีการศึกษา 2566

16 กุมภาพันธ์ 2566

...
ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านม่วงโนนตระแต และแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาส่วงเหนือ
ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านม่วงโนนตระแต และแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาส่วงเหนือ

14 กุมภาพันธ์ 2566

...
สรุปรางวัลระดับชาติการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
สรุปรางวัลระดับชาติการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

13 กุมภาพันธ์ 2566

...
ค่ายภาษาไทยสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565
ค่ายภาษาไทยสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
ลงนามบันทึกข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงนามบันทึกข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญ แห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาส่วงใต้
ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญ แห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาส่วงใต้

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2566
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2566

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
ตลาดนัดหลักสูตรเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัย
ตลาดนัดหลักสูตรเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัย

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
กิจกรรมปีใหม่2566
กิจกรรมปีใหม่2566

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
กีฬาภายใน
กีฬาภายใน

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2565

12 สิงหาคม 2565

...
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2565

...
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

28 มิถุนายน 2565

...
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
งานวันสุนทรภู่ บูรณาการ ร่วมกับวันภาษาไทยในวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๕

28 มิถุนายน 2565

...
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ภาคเรียนที่ 1/2565

15 มิถุนายน 2565

...
โครงการอาหารปลอดภัย (อย.น้อย)
ภาคเรียนที่ 1/2565

14 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

9 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

2 มิถุนายน 2565

...
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

25 พฤษภาคม 2565

...
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565

25 พฤษภาคม 2565

...
ชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบโครงสร้างไม้ไอศกรีม
กิจกรรม “ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16 ธันวาคม 2564

...
นักเรียนกรอกข้อมูลสำรวจแววความสามารถพิเศษ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

14 ธันวาคม 2564

...
ประกาศ ปิดเรียนกรณีพิเศษ 1 วัน
1 ธันวาคม 2564

30 พฤศจิกายน 2564

...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงบประมาณจาก รร.โขงเจียมวิทยาคม
17 พย 64

17 พฤศจิกายน 2564

...
ประกาศเรื่องการรับวัคซีนเข็มที่ 2
ไฟเซอร์

12 พฤศจิกายน 2564

...
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2564

11 พฤศจิกายน 2564

...
แนวทางการแต่งกายของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2564

9 พฤศจิกายน 2564

...
timeline แนวปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่ 2/2564

9 พฤศจิกายน 2564

...
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ลงทะเบียนได้ที่ www.toschool.in/nswit

7 พฤศจิกายน 2564

...
ประกาศเรื่องการฉีดวัคซีน
เข็มแรกสำหรับนักเรียนเก็บตก 9 พ.ย.64 เข็มที่สองสำหรับผู้ที่ได้รับแล้ว รอประกาศอีกครั้ง

16 เมษายน 2563