ยินดีต้อนรับ


ข่าวประกาศ
รอบรั้วโรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
อัลบั้มภาพกิจกรรม
...
จัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รร.โขงเจียมวิทยาคม
...
ฉีดวัคซีนนร. เข็มที่ 2
...
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
...
ฉีดวัคซีนนร. เก็บตก
...
ประชุมประจำเดือน พ.ย.64
จดหมายข่าว
...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
...
อบรมออนไลน์ ว PA
...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงบประมาณ
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่2/ 2564
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/ 2564
ผลการจัดการศึกษา
The Best school EP.1
The Best school EP.2
กิจกรรมแปลอักษร