ยินดีต้อนรับ


ข่าวประกาศ
รอบรั้วโรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
อัลบั้มภาพกิจกรรม
...
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 65
...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
...
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
...
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3
...
โครงการอาหารปลอดภัย อย น้อย
...
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
...
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565
...
จัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
จดหมายข่าว
...
O-NET ในรูปแบบทดสอบดิจิทัล (National Digital Testing)
...
รับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
...
ประชุมผู้ปกครองแก้ไขติดตามนักเรียน เวลาเรียนไม่ครบ 80%
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่2/ 2564
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/ 2564
ผลการจัดการศึกษา
The Best school EP.1
The Best school EP.2
กิจกรรมแปลอักษร