ยินดีต้อนรับ


ข่าวประกาศ
รอบรั้วโรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
อัลบั้มภาพกิจกรรม
...
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3
...
โครงการอาหารปลอดภัย อย น้อย
...
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
...
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565
...
จัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รร.โขงเจียมวิทยาคม
...
ฉีดวัคซีนนร. เข็มที่ 2
...
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
...
ฉีดวัคซีนนร. เก็บตก
จดหมายข่าว
...
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
...
โครงการอาหารปลอดภัย อย น้อย
...
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่2/ 2564
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/ 2564
ผลการจัดการศึกษา
The Best school EP.1
The Best school EP.2
กิจกรรมแปลอักษร