อัลบั้มภาพกิจกรรรม
...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รร.โขงเจียมวิทยาคม
...
ฉีดวัคซีนนร. เข็มที่ 2
...
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
...
ฉีดวัคซีนนร. เก็บตก
...
ประชุมประจำเดือน พ.ย.64