อัลบั้มภาพกิจกรรรม
...
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 65
...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
...
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
...
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3
...
โครงการอาหารปลอดภัย อย น้อย
...
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
...
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565
...
จัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รร.โขงเจียมวิทยาคม
...
ฉีดวัคซีนนร. เข็มที่ 2
...
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
...
ฉีดวัคซีนนร. เก็บตก
...
ประชุมประจำเดือน พ.ย.64