จดหมายข่าว
...
พิธีถวายพระพรชัยมงคล

26 สิงหาคม 2565

...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

26 สิงหาคม 2565

...
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

26 สิงหาคม 2565

...
คณะกรรมการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม. อบ. อจ.

25 กรกฎาคม 2565

...
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2565

9 กรกฎาคม 2565

...
วันสถาปนาลูกเสือปีการศึกษา 2565

1 กรกฎาคม 2565

...
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

28 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

28 มิถุนายน 2565

...
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

15 มิถุนายน 2565

...
โครงการอาหารปลอดภัย อย น้อย

14 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

9 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมวันเฉลิมพระพรรษา 3 มิถุนายน 2565

2 มิถุนายน 2565

...
PIM

25 พฤษภาคม 2565

...
ประชุมผู้ปกครอง

25 พฤษภาคม 2565

...
นิเทศติดตาม

18 พฤษภาคม 2565

...
ปฐมนิเทศ

18 พฤษภาคม 2565

...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

24 ธันวาคม 2564

...
อบรมออนไลน์ ว PA

22 พฤศจิกายน 2564

...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงบประมาณ

17 พฤศจิกายน 2564

...
ฉบับวันที่ 16 พ.ย. 64 นร.รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

16 พฤศจิกายน 2564

...
7 มาตรการเข้ม

9 พฤศจิกายน 2564

...
6 มาตรการเสริม

9 พฤศจิกายน 2564

...
6 มาตรการหลัก

9 พฤศจิกายน 2564

...
ฉบับพิเศษ 2564 โรงเรียนวิถีพุทธ

25 ตุลาคม 2564

...
ฉบับวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2564

23 ตุลาคม 2564

...
ฉบับวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2564

23 ตุลาคม 2564

...
ฉบับวันที่ 30 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564

23 ตุลาคม 2564