จดหมายข่าว
...
ความคืบหน้าการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนนาส่วงวิทยา

23 สิงหาคม 2566

...
ความคืบหน้าการจัดสร้างโดมช่างกำลังดำเนินการตอกเสาเข็ม

11 สิงหาคม 2566

...
สัปดาห์อาเซียน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะอาชีพ ปีการศึกษา 2566

11 สิงหาคม 2566

...
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนนาส่วงวิทยา นำโดยนายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร พร้อมทั้งนักเรียน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส

11 สิงหาคม 2566

...
รองผู้อำนวยการ สพม.อบอจ พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาส่วงวิทยา

7 กรกฎาคม 2566

...
ประชุมเรื่องการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์ลานหน้าเสาธง

7 กรกฎาคม 2566

...
O-NET ในรูปแบบทดสอบดิจิทัล (National Digital Testing)

4 มีนาคม 2566

...
รับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1 มีนาคม 2566

...
ประชุมผู้ปกครองแก้ไขติดตามนักเรียน เวลาเรียนไม่ครบ 80%

1 มีนาคม 2566

...
ออกแนะแนวศึกษาต่อ ม.1 และม.4 ภายในเขตพื้นที่บริการ

1 มีนาคม 2566

...
มอบเกียรติบัตรยอดนักออมให้กับนักเรียนที่มีเงินออมสูงที่สุดในปีการศึกษา 2565

22 กุมภาพันธ์ 2566

...
ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญประจำปี วัดกุดยาง

21 กุมภาพันธ์ 2566

...
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดปีการศึกษา 2565

21 กุมภาพันธ์ 2566

...
ผู้อำนวยการมอบเสื้อสภานักเรียนให้กับสภานักเรียนปีการศึกษา 2566

16 กุมภาพันธ์ 2566

...
ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านม่วงโนนตระแต และแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาส่วงเหนือ

14 กุมภาพันธ์ 2566

...
สรุปรางวัลระดับชาติการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

13 กุมภาพันธ์ 2566

...
ค่ายภาษาไทยสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
ลงนามบันทึกข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญ แห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาส่วงใต้

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2566

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
ตลาดนัดหลักสูตร แนะแนวการเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัย

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
กิจกรรมปีใหม่

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
กีฬาภายใน

8 กุมภาพันธ์ 2566

...
พิธีถวายพระพรชัยมงคล

26 สิงหาคม 2565

...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

26 สิงหาคม 2565

...
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

26 สิงหาคม 2565

...
คณะกรรมการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม. อบ. อจ.

25 กรกฎาคม 2565

...
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2565

9 กรกฎาคม 2565

...
วันสถาปนาลูกเสือปีการศึกษา 2565

1 กรกฎาคม 2565

...
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

28 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

28 มิถุนายน 2565

...
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

15 มิถุนายน 2565

...
โครงการอาหารปลอดภัย อย น้อย

14 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

9 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมวันเฉลิมพระพรรษา 3 มิถุนายน 2565

2 มิถุนายน 2565

...
PIM

25 พฤษภาคม 2565

...
ประชุมผู้ปกครอง

25 พฤษภาคม 2565

...
นิเทศติดตาม

18 พฤษภาคม 2565

...
ปฐมนิเทศ

18 พฤษภาคม 2565

...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

24 ธันวาคม 2564

...
อบรมออนไลน์ ว PA

22 พฤศจิกายน 2564

...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงบประมาณ

17 พฤศจิกายน 2564

...
ฉบับวันที่ 16 พ.ย. 64 นร.รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

16 พฤศจิกายน 2564

...
7 มาตรการเข้ม

9 พฤศจิกายน 2564

...
6 มาตรการเสริม

9 พฤศจิกายน 2564

...
6 มาตรการหลัก

9 พฤศจิกายน 2564

...
ฉบับพิเศษ 2564 โรงเรียนวิถีพุทธ

25 ตุลาคม 2564

...
ฉบับวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2564

23 ตุลาคม 2564

...
ฉบับวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2564

23 ตุลาคม 2564

...
ฉบับวันที่ 30 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564

23 ตุลาคม 2564