ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ ม.1

คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ ม.4 


หมายเหตุ ม.4 ที่ยังไม่เรียบร้อย ให้รีบดำเนินการแก้ไข เช่น รีบส่งปพ.1 ถ้าสะดวกไปส่งวันที่ 11 เม.ย.
ได้แต่ถ้าไม่สะดวก ให้นำส่งวันที่ 5 พ.ค. แต่จะได้เลขประจำตัวล่าช้า

 

4349 Views 5 April 2022