ชาวนาส่วงวิทยาร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านม่วงโนนตระแต และแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาส่วงเหนือ
...

Post views 175
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2566


จดหมายข่าวแนะนำ