ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1034711120

รหัส Smis 8 หลัก :

  34052003

รหัส Obec 6 หลัก :

  711120

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  นาส่วงวิทยา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  nasuangwittaya

ที่อยู่ :

 หมู่ที่  3  บ้านบ้านนาส่วง ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ :

  045251587

โทรสาร :

  045251587

ระดับที่เปิดสอน :

 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  19/05/2524

อีเมล์ :

  nasuangwittaya@gmail.com

เว็บไซต์ :

  http://www.ns-wit.ac.th

Facebook :

  www.facebook.com/nswitofficial

กลุ่มโรงเรียน :

  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  นาส่วง

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   

  40 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   

  20 กม.