กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว

นางสาวอรุณทิพย์ วงเขียวครู
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางสาวภาวิณี ช่วงศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเทจิต ทองดี
อัตราจ้าง