ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผู้ที่มารับบริการการฉีดวัคซีน ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน

ประกาศจากโรงเรียนนาส่วงวิทยา ผู้ที่มารับบริการการฉีดวัคซีนกับทางโรงเรียนนาส่วงวิทยาในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 ต.ค. 2564 และงดการสัมผัสและใกล้ชิดคนอื่น

735 Views 31 August 2021